ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบสรุปข้อมูลบุคคลในการยื่นขอปัจจัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบหนังสือรับรองการทำงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์


           สอบถามข้อมูล ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2281-3095 ต่อ 304 และ 305

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)   

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่อาคารสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)