ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชืและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชืและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชืและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชืและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

คลิกดาวน์โหลด หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
คลิกดาวน์โหลด แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย

คลิกดาวน์โหลด ใบสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่อาคาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์